Domov je tam, kde je v poriadku magnetické pole.

Naše životné prostredie – pozerať sa tam, kde je to potrebné.

V porovnaní s mnohými zvieratami, ako napríklad s morskou korytnačkou, nemajú ľudia vyvinutý zmysel pre elektromagnetické žiarenie. Nemôžeme ho vidieť, cítiť, ochutnať ani ovoňať. Napriek tomu je tu a pôsobí na náš organizmus a naše životné prostredie. Rovnaké účinky sú zreteľné aj v prípade poklesu populácie včiel, ktorý pozorujeme v Európe. Včely využívajú na navigáciu a komunikáciu nielen magnetické pole zeme, ale aj elektromagnetické polia, ktoré si samy vytvárajú. „Neprirodzené“ žiarenie (mobilné zariadenie) ich rozptyľuje, čo vedie k tomu, že už nenájdu cestu k svojmu včelstvu. To najpodstatnejšie na úhyne včiel je to, že včely sú zodpovedné nielen za produkciu medu, ale aj za opeľovanie 90 druhov zeleniny a ovocia.

Po celom svete sa už množstvo štúdií zaoberalo negatívnymi účinkami napríklad elektrosmogu a používania mobilných zariadení na človeka. Absolútne dôležité je všímať si, kto je zadávateľom štúdie.

Zo správy rakúskeho nezávislého testovacieho časopisu Konsument, publikovanej už v roku 2016, vyplýva: 43 publikovaných štúdií súhlasí s otázkou, či by mohlo mať mobilné zariadenie biologické účinky na genotyp. 40 z nich financoval štát a len 3 priemysel alebo armáda. 42 štúdií naproti tomu poprelo túto otázku. 38 z nich financoval priemysel alebo armáda a len 4 štát. „Hanba tomu, kto v zlom to myslí!“

ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ O ELEKTROSMOGU, MOBILNEJ TELEFÓNII A 5G.

Naše životné prostredie – pozerať sa tam, kde je to potrebné.

V porovnaní s mnohými zvieratami, ako napríklad s morskou korytnačkou, nemajú ľudia vyvinutý zmysel pre elektromagnetické žiarenie. Nemôžeme ho vidieť, cítiť, ochutnať ani ovoňať. Napriek tomu je tu a pôsobí na náš organizmus a naše životné prostredie. Rovnaké účinky sú zreteľné aj v prípade poklesu populácie včiel, ktorý pozorujeme v Európe. Včely využívajú na navigáciu a komunikáciu nielen magnetické pole zeme, ale aj elektromagnetické polia, ktoré si samy vytvárajú. „Neprirodzené“ žiarenie (mobilné zariadenie) ich rozptyľuje, čo vedie k tomu, že už nenájdu cestu k svojmu včelstvu. To najpodstatnejšie na úhyne včiel je to, že včely sú zodpovedné nielen za produkciu medu, ale aj za opeľovanie 90 druhov zeleniny a ovocia.

Po celom svete sa už množstvo štúdií zaoberalo negatívnymi účinkami napríklad elektrosmogu a používania mobilných zariadení na človeka. Absolútne dôležité je všímať si, kto je zadávateľom štúdie.

Zo správy rakúskeho nezávislého testovacieho časopisu Konsument, publikovanej už v roku 2016, vyplýva: 43 publikovaných štúdií súhlasí s otázkou, či by mohlo mať mobilné zariadenie biologické účinky na genotyp. 40 z nich financoval štát a len 3 priemysel alebo armáda. 42 štúdií naproti tomu poprelo túto otázku. 38 z nich financoval priemysel alebo armáda a len 4 štát. „Hanba tomu, kto v zlom to myslí!“

ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ O ELEKTROSMOGU, MOBILNEJ TELEFÓNII A 5G.

ELEKTROSMOG A MOBILNÉ ZARIADENIA

Získajte teraz viac informácií.

JEMNÉ PRACHOVÉ ČASTICE VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH

Získajte teraz viac informácií.

GEOPATIA A ZDRAVÉ BÝVANIE

Získajte teraz viac informácií.

JEDLO A PITIE

Získajte teraz viac informácií.

Dôležitá poznámka: Chceli by sme zdôrazniť, že tu uvedená technológia ešte nezodpovedá prevládajúcemu vedeckému názoru a doktríne. Energetická medicína a jej princípy, metódy a zariadenia možno priradiť k alternatívnej medicíne. Školské vedecké lekárstvo ich neuznáva, pretože účinok sa nepreukázal. Energetická medicínska aplikácia nenahrádza diagnostiku a liečbu oprávneným lekárom.

Kliknutím sem zatvoríte oznámenie