Ochrana dát

Ochrana tvojich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá.

Preto spracúvame tvoje údaje výlučne na základe právnych ustanovení (GDPR, telekomunikačný zákon 2003). V týchto informáciách o ochrane údajov ťa informujeme o najdôležitejších aspektoch spracúvania údajov v rámci našej webovej stránky.

Kontakt s nami

Keď sa s nami skontaktuješ prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré zadáš, sa na účely spracovania dopytu a pre prípad ďalších otázok u nás uložia. Tieto údaje neodovzdávame bez tvojho súhlasu ďalej.

Údaje sa poskytnú tretej strane len vtedy, keď to odsúhlasíš. Udelený súhlas môžeš kedykoľvek odvolať, odvolaním súhlasu však zostáva oprávnenosť spracovania osobných údajov poskytnutých do odvolania nedotknutá.

Ukladanie údajov

Upozorňujeme na to, že na účel zjednodušenia nákupného procesu a neskoršieho plnenia zmluvy prevádzkovateľom internetového obchodu v rámci cookies sa IP údaje vlastníka pripojenia uložia rovnako ako meno, adresa a číslo kreditnej karty kupujúceho.

Okrem toho sa na účel plnenia zmluvy ukladajú všetky osobné údaje, ktoré si nám poskytol.

Podľa účelu spracovania poskytujeme osobné údaje ďalej nami poverenému sprostredkovateľovi. Pri výbere našich sprostredkovateľov dbáme na dodržiavanie právnych ustanovení o ochrane osobných údajov a so sprostredkovateľmi sme uzatvorili dohody, ktoré zaisťujú, že sa pri spracúvaní osobných údajov zachováva ich dôverný charakter a zaobchádza sa s nimi svedomito.

Bez týchto údajov s tebou nemôžeme uzavrieť zmluvu. Údaje sa poskytnú tretej strane len vtedy, keď to odsúhlasíš. Ako aj s výnimkou poskytnutia údajov o kreditnej karte spracúvajúcim bankovým inštitúciám/poskytovateľom platobných služieb na účely zúčtovania nákupnej zmluvy, nami povereným prepravným spoločnostiam/špedičným firmám na doručenie tovaru, ako aj našim daňovým poradcom na splnenie našich povinností vyplývajúcich z daňových zákonov.

Po ukončení nákupného procesu sa u nás uložené údaje vymažú. V prípade uzatvorenia zmluvy sa ukladajú všetky údaje zo zmluvného vzťahu až po uplynutie lehoty archivácie účtovných dokladov (7 rokov).

Údaje meno, adresa, kupovaný tovar a dátum kúpy sa okrem toho ukladajú až po uplynutie záruky na výrobok (10 rokov). Údaje sa spracúvajú na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 telekomunikačného zákona (TKG) a čl. 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo písm. b) (nevyhnutné na plnenie zmluvy) GDPR (DSGVO).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci služby Google Analytics

Na tejto webovej stránke používame nástroj Google Analytics spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), ktorý slúži na štatistické vyhodnocovanie údajov o návštevníkoch stránky. Google Analytics pritom používa cielené cookies.

Cookies

Naša webová stránka používa takzvané cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú žiadne škody.

Cookies používame nato, aby sme vytvorili ponuku vhodnú pre používateľa. Niektoré cookies zostanú uložené v tvojom koncovom zariadení dovtedy, kým ich nezmažeš. Umožňujú nám rozpoznať tvoj prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Wenn du dies nicht wünschst, so kannst du deine Browser so einrichten, dass er dich über das Setzen von Cookies informiert und du dies nur im Einzelfall erlaubst.

Ak si to neželáš, môžeš si svoj prehliadač nastaviť tak, že ťa bude informovať o ukladaní cookies a ty ich povolíš len v konkrétnom prípade.

Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Tvoja IP adresa sa zaznamená, ale hneď sa (napr. zmazaním posledných 8 bitov) pseudonymizuje. Ďalej je možná už iba hrubá lokalizácia.

Údaje sa spracúvajú na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 telekomunikačného zákona (TKG) a čl. 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo (oprávnený záujem) GDPR (DSGVO).

Našou snahou v zmysle GDPR je zlepšovať našu ponuku a webovú stránku. Pretože je pre nás súkromie našich používateľov dôležité, používateľské dáta sa pseudonymizujú.

Informačný leták

Prostredníctvom našej webovej stránky máš možnosť odoberať náš informačný leták. Potrebujeme na to tvoju e-mailovú adresu a tvoje vyhlásenie, že súhlasíš s odoberaním informačného letáka.

Aby sme ťa zásobovali cielenými informáciami, získavame a spracúvame aj dobrovoľne poskytnuté údaje ako oblasti záujmu, narodeniny a poštové smerovacie číslo, želania a ciele atď.

Odoberanie informačného letáka môžeš kedykoľvek stornovať. Svoje storno, prosím, pošli na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@nize.technology. Následne okamžite zmažeme tvoje údaje v súvislosti s posielaním informačného letáka. Týmto odvolaním zostáva oprávnenosť spracovania na základe súhlasu až do jeho odvolania nedotknutá.

Tvoje práva

V súvislosti s tvojimi údajmi uloženými u nás máš právo na vysvetlenie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a namietanie. Ak si myslíš, že spracovanie tvojich údajov je v rozpore s právom na ochranu údajov alebo že boli iným spôsobom porušené tvoje zákonné nároky na ochranu údajov, obráť sa, prosím, na nás prostredníctvom info@nize.technology.

Lokalizačné prvky sociálnych médií. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na našej webovej stránke používame prvky služieb sociálnych médií, ktoré nám umožňujú zobrazovať obrázky, videá a texty.

Návštevou stránok, ktoré zobrazujú tieto prvky, sa prenášajú údaje z tvojho prehliadača do každej služby sociálnych médií, kde sa aj ukladajú. K týmto údajom nemáme žiadny prístup.

Nasledujúce odkazy ťa privedú na stránky služieb sociálnych médií, kde nájdeš vysvetlenie, ako sa s týmito údajmi zaobchádza:

Smernica o ochrane údajov v súvislosti s používaním Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875

Pre YouTube platí vyhlásenie o ochrane údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Smernica o ochrane údajov v súvislosti s používaním Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy

Smernica o ochrane údajov v súvislosti s používaním Twitteru: https://twitter.com/de/privacy

Môžeš sa s nami skontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

NIZE GmbH
Weinholdstraße 20a, AT-8010 Graz
info@nize.technology

 

Dôležitá poznámka: Chceli by sme zdôrazniť, že tu uvedená technológia ešte nezodpovedá prevládajúcemu vedeckému názoru a doktríne. Energetická medicína a jej princípy, metódy a zariadenia možno priradiť k alternatívnej medicíne. Školské vedecké lekárstvo ich neuznáva, pretože účinok sa nepreukázal. Energetická medicínska aplikácia nenahrádza diagnostiku a liečbu oprávneným lekárom.

Kliknutím sem zatvoríte oznámenie