Čo je elektrosmog?

Elektrosmog vytvárajú umelé elektrické polia (EMF). Elektrické vedenie a elektrospotrebiče sú zdrojmi nízkofrekvenčného žiarenia, rádiové vlny spôsobujú naproti tomu vysokofrekvenčné žiarenie.

Toto elektromagnetické žiarenie zaznamenalo v posledných rokoch masívny nárast. Sotva ešte existuje miesto, ktoré by bolo „bez žiarenia“. V súčasnosti sme mu vystavení 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Aj bez pričinenia človeka (!) je zem pretkaná elektromagnetickými poľami. Mnohé zvieratá ako hmyz, ryby, vtáky, ale aj niektoré cicavce ich dokážu vnímať zmyslovými orgánmi a podľa nich sa orientujú.

Ak tieto prirodzené lúče prekryjú umelé polia, ktoré sú oveľa väčšie, strácajú zvieratá orientáciu.

My ľudia pre ne nemáme vyvinutý žiadny zmysel, a preto toto žiarenie nedokážeme vnímať. To však neznamená, že tu nie je. A neznamená to ani to, že na nás nepôsobí. Jednoducho to len nepozorujeme. Telo naň reaguje rozličnými symptómami ako nespavosť, nepokoj, zábudlivosť a mnohými ďalšími. Často a rýchlo sa cítime vyčerpaní, pretože nadmerné používanie mobilu a spol. vedie k tomu, že sú bunky nepretržite v strese, a naše telo nenachádza pokoj.

Čo je elektrosmog?

Elektrosmog vytvárajú umelé elektrické polia (EMF). Elektrické vedenie a elektrospotrebiče sú zdrojmi nízkofrekvenčného žiarenia, rádiové vlny spôsobujú naproti tomu vysokofrekvenčné žiarenie.

Toto elektromagnetické žiarenie zaznamenalo v posledných rokoch masívny nárast. Sotva ešte existuje miesto, ktoré by bolo „bez žiarenia“. V súčasnosti sme mu vystavení 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Aj bez pričinenia človeka (!) je zem pretkaná elektromagnetickými poľami. Mnohé zvieratá ako hmyz, ryby, vtáky, ale aj niektoré cicavce ich dokážu vnímať zmyslovými orgánmi a podľa nich sa orientujú.

Ak tieto prirodzené lúče prekryjú umelé polia, ktoré sú oveľa väčšie, strácajú zvieratá orientáciu.

My ľudia pre ne nemáme vyvinutý žiadny zmysel, a preto toto žiarenie nedokážeme vnímať. To však neznamená, že tu nie je. A neznamená to ani to, že na nás nepôsobí. Jednoducho to len nepozorujeme. Telo naň reaguje rozličnými symptómami ako nespavosť, nepokoj, zábudlivosť a mnohými ďalšími. Často a rýchlo sa cítime vyčerpaní, pretože nadmerné používanie mobilu a spol. vedie k tomu, že sú bunky nepretržite v strese, a naše telo nenachádza pokoj.

MOBILNÉ TELEFÓNY, čím inteligentnejšie, tým viac žiarenia produkujú!

To najdôležitejšie najskôr: Deti reagujú na žiarenie z mobilných telefónov oveľa citlivejšie, pretože majú jemné kosti. Preto sa aj v rubrike Žiť uvedomelo nachádzajú tipy pre rodičov a deti, ako používať mobilné telefóny.

Vysielajú vlny, ktoré majú práve na začiatku volania vysokú intenzitu. Pretože sa potom nadviaže kontakt s vysielačom. Toto vysokofrekvenčné, pulzné žiarenie z mobilného zariadenia predstavuje pre mozog enormne vysokú záťaž. Oveľa väčšiu ako rovnomerná frekvencia rádia alebo TV. Prenikajú viac alebo menej hlboko do mozgu a zahrievajú bunky.

Naše telo však ovplyvňujú aj účinky, ktoré nemožno pripísať tomuto zahrievaniu. Atermické efekty sú biologické účinky slabých elektromagnetických polí, ktoré sú také malé, že v tele nevyvolávajú zvýšenie teploty.

Ako o možných atermických účinkoch sa napríklad diskutuje o zmenách látkovej výmeny v bunkách a mozgových vĺn.

Záver štúdie AUVA: Telefonovanie pôsobí na duševnú výkonnosť, bunkové jadrá, a dokonca na DNA.

Dr. Klaus Schiessl, kontaktná osoba v rámci štúdie AUVA ATHEM-2: „V súčasnosti už existujú dve štúdie ATHEM, ktoré veľmi jasne dokazujú existenciu atermických účinkov. Tvárou v tvár tomuto množstvu faktov už nemožno poprieť tieto účinky. Kým nevieme, čo vystavovanie žiareniu pre telo znamená, mali by sme toto riziko minimalizovať. Zodpovedá to základnej myšlienke starostlivosti a prevencie, tak, ako je to zakotvené v nariadení o elektromagnetických poliach (§ 9/2) a v zákone o ochrane zamestnancov.“

Vysielače mobilného signálu v Rakúsku

Dôležitá poznámka: Chceli by sme zdôrazniť, že tu uvedená technológia ešte nezodpovedá prevládajúcemu vedeckému názoru a doktríne. Energetická medicína a jej princípy, metódy a zariadenia možno priradiť k alternatívnej medicíne. Školské vedecké lekárstvo ich neuznáva, pretože účinok sa nepreukázal. Energetická medicínska aplikácia nenahrádza diagnostiku a liečbu oprávneným lekárom.

Kliknutím sem zatvoríte oznámenie