Általános szerződési feltételek

A NIZE TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

      Az alábbi általános szerződési feltételek („ÁSZF”) azokra a megrendelésekre vonatkoznak, amelyeket a NIZE GmbH (Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Ausztria) (a továbbiakban: „mi”, „minket”) online üzletén keresztül (a továbbiakban: „Ön”). ” Vevő”) bonyolítanak. Fogyasztó az a természetes személy, aki olyan jogi ügyletet köt, amely túlnyomórészt sem üzleti, sem önálló szakmai tevékenysége körébe nem tartozik. A vállalkozók az általános szerződési feltételek értelmében olyan természetes vagy jogi személyek, illetve jogképes társaságok, amelyek a jogi ügylet megkötésekor üzleti vagy önálló szakmai tevékenységük körében járnak el. Ügyfelek az általános szerződési feltételek értelmében mind a fogyasztók, mind a vállalkozók. A szerződés tárgya: Termékek vagy szolgáltatások vásárlása a NIZE GmbH-tól. A megfelelő mezőre kattintva fogadhatod el az érvényes általános üzleti feltételeket. Ha nem kívánod elfogadni ezeket az ÁSZF feltételeket, akkor a megrendelésekhez nem használhatod online üzletünket. Az ÁSZF feltételeknek ellentmondó vagy attól eltérő ügyfél feltételek nem válnak a szerződés tárgyává. Általános rendelkezések Szerződéskötés A termékek online áruházban történő bemutatása jogilag nem számít kötelező érvényű ajánlatnak. A „Kosárba rak” és a „Pénztár” gombokra kattintva még nem adsz le kötelező érvényű ajánlatot megrendelésre. Egy megerősítő mezőben ismét megjelenik és ott kijavítható az összes bejegyzés. Megrendelésed csak a „vásárolni most ” gombra kattintás után válik számodra kötelezettségé, amelyet ajánlatként továbbítunk számodra. A megrendelés kézhezvételét egy automatikus e-mail megerősíti közvetlenül a megrendelés elküldése után. A megrendelés kötelező elfogadása is  egy ilyen e-mailben rejlik. A szerződéskötés nyelve a német. Szerződés szövegének tárolása Elmentjük a szerződés szövegét, és e-mailben elküldjük Neked a megrendelés részleteit és az ÁSZF-et. Az ÁSZF-et bármikor megtekintheted és letöltheted a www.nize.world weboldalunról. Árak és fizetési feltételek A szállítási költségeket az ár nem tartalmazza. A szállítási költségek az online áruházban kerülnek megjelenítésre még a megrendelés elküldése előtt, és külön tételként jelenik meg a számlán. Az online boltban a megrendelés során feltüntetett árak kötelezőek az adott megrendelésre, feltételesen a 23.1. szakasz szerint. Ezenkívül az árak nem kötelező érvényűek, és bármikor megváltoztathatóak. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó elállási jog Elállási jog. A fogyasztóknak alapvetően joga van indoklás nélkül tizennégy (14) napon belül felmondani a szerződést. Ha csak digitális tartalmak kerültek szállításra, azaz csak adatok, amelyek nem fizikai adathordozón vannak, és amelyeket digitális formában állítanak elő és szolgáltatnak, az elállási idő a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) nap. Az áruk kézbesítése esetén az elállási jog az utolsó részleges szállítás / az utolsó áru kézbesítésétől kezdődik. Elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozatot kell küldened a NIZE GmbH-nak (Képviselik Bettina Haberler, Moritz Minarik és Manfred Zettl, ügyvezetõ igazgatók,  Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Ausztria, e-mail: info@nize.technology)  levélben vagy e-mailben a jelen szerződés megszüntetésére vonatkozó döntésedről. A lemondási határidő betartásához elegendő, ha a lemondási idő lejárta előtt elküldöd az üzenetet a lemondási jog gyakorlásáról. Ha lemondod ezt a szerződést, vissza kell fizetnünk az összes befizetést, amit tőled kaptunk, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy más típusú szállítást választottál, mint az általunk kínált legolcsóbb kézbesítés) haladéktalanul és legkésőbb tizennégy napon belül, miután értesítést kaptunk a szerződés elállásáról. A visszafizetéshez ugyanazokat a fizetési eszközöket használjuk, mint amelyeket az eredeti tranzakció során használtak, kivéve, ha veled kifejezetten másként állapodtunk meg. A visszafizetésért semmilyen körülmények között nem számítunk fel díjat. Áruk vásárlása esetén megtagadhatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg nem igazolod, hogy visszaküldted az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Az árut haladéktalanul vissza kell küldened, vagy át kell adnod nekünk, de mindenképpen legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor értesítettél minket a szerződés megszüntetéséről. A határidő akkor teljesül, ha az árut a 14 napos határidő lejárta előtt küldöd el. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit te viseled. Az áruk értékvesztéséért csak akkor kell fizetned, ha az értékvesztés az áruk olyan jellegű vizsgálatából adódik, amely nem szükséges az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.   Elállási minta (Ha el akarsz állni a szerződéstől, kérjük töltsd ki ezt az űrlapot, és küldd vissza.)   Címzett: NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Österreich, E-Mail: info@nize.technology   Ezennel visszavonom az alábbiak megvásárlására általam megkötött szerződést   Áruk (*) / a következő szolgáltatás nyújtása (*)   Megrendelve (*)/megkaptam (*)   Fogyasztó (k) neve   Fogyasztó (k) címe   A fogyasztó aláírása (csak papírformátum esetén) Dátum (*) A nem kívánt rész törlendő Az elállási jog idő előtti lejárta Ha csak digitális tartalmak kerülnek szállításra, azaz csak adatok, amelyek nem fizikai adathordozón találhatók, és amelyeket digitális formában állítanak elő és szolgáltatnak, az elállási jog azonnal lejár, ha  mi megkezdtük a szerződés teljesítését miután te

  1. kifejezetten hozzájárultál, hogy a szerződés teljesítését megkezdjük a lemondási időszak lejárta előtt, és
  2. megértetted és elfogadtad, hogy elállás joga elveszik a szerződés teljesítésével

Felelősség korlátozása Korlátlan felelősséggel tartozunk az élet, a test, vagy az egészség károsodása miatt, amely szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésünkön alapul. De korlátlanul felelünk az egyéb károkért is, amelyek szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésünkön alapulnak Károkért, amelyek olyan kötelezettségek egyszerű gondatlan megsértése miatt keletkeztek, , amelyek alapvető fontosságúak a szerződés megfelelő és hibátlan teljesítése szempontjából, és amelyek teljesítésében az ügyfél megbízott és meg is bízhatott (alapvető kötelezettségek), általában csak korlátozott mértékben felelünk. Egyéb kártérítési igények, különösen a BGB 536a. §-a alapján, feltételesen a következő 6.4. szakasz alapján kizártak. A felelősség korlátozása és a felelősség kizárása a 6. és a 13.7 szakasz szerint nem befolyásolja a termékfelelősségről szóló törvény kötelező törvényi rendelkezéseivel összhangban fennálló felelősségünket a hiba rosszindulatú elrejtése és a szolgáltatás minőségére vonatkozó garanciavállalás miatt. Ez a 6. szám vonatkozik az ügyfél által felhozott bármely igényre, függetlenül annak jogalapjától, különös tekintettel a szerződéses és a kényszerítő felelősségre. Amennyiben a felelősségünk korlátozott vagy kizárt a 6. szakasz szerint, a korlátozások vagy kizárások alkalmazottaink, jogi képviselőink és teljesítési segédeink személyes felelősségére is vonatkoznak. Vis maior Egyik szerződő félnek sem kell felelnie szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha a nemteljesítés oka elháríthatatlan akadály („vis maior”). A jelen szerződés értelmében vett vis maior különösen a következőket foglalja magában: a) (közelgő) háború vagy polgárháború, b) tűz, c) természeti katasztrófák, például árvizek, viharok stb., D) törvényhozók vagy kormányok döntései, g) sztrájk, kizárás vagy egyéb formája a bérharcnak (mind saját, mind harmadik fél által alkalmazottak esetében), h) elkobzás A vis maior által érintett fél haladéktalanul, írásban értesíti a másik felet az akadály kezdetéről és végéről. Mindaddig, amíg a vis maior fennáll, mindkét fél számára a szolgáltatásnyújtás ideje meghosszabbodik a vis maior miatt bekövetkező késleltetés időtartamával, plusz egy megfelelő újraindítási idővel. Ha a 7.1. szakasz szerint akadályoztatás meghaladja a hat (6) hónap időtartamot, akkor bármely szerződő fél jogosult felmondani a szerződést. Az ügyfél beszámítási és visszatartási jogai Az ügyfélnek csak van joga beszámítása, ha ellenkövetelését törvényesen megalapozták, elismerték, vagy az eladó nem vitatta. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy e szerződéses kapcsolat kezdeményezése vagy megvalósítása során beszámítson a szerződéses vagy más követelésekkel (különösen azokkal az igényekkel, amelyek abból fakadnak, hogy az ügyfél a fogyasztók számára törvényes elállási jogát gyakorolta). Az ügyfél csak akkor élhet visszatartási joggal, ha viszontkereset ugyanazon szerződéses viszonyon alapul. Szerzői jog, ipari tulajdonjogok Az online boltban található összes anyag a mi tulajdonunk, és szerzői jogi védelem alatt áll vagy más szellemi tulajdonjogok védik. Az ügyfél kizárólag személyes, nem üzleti célokra tekintheti meg és töltheti le ezeket az anyagokat Elérhetőségek Postacím: NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Ausztria E-mail cím: info@nize.technology Egyebek A hatályos ÁSZF-ben jogunkban áll a feltételeket változtatni, amelyeket előre közlünk az ügyféllel (beleértve az ellentmondás határidejét, viselkedésének következményeit) szöveges formában e-mailben – a vastag betű kiemelésével -, és amelyek akkor lépnek hatályba, ha az Ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított hat (6) héten belül nem kifogásolja őket. Ha az általános szerződési feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válik, az nem érinti az ezen általános szerződési feltételek fennmaradó rendelkezéseinek hatékonyságát. Ezekre a feltételekre az osztrák törvények vonatkoznak; ez nem vonatkozik az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi eladásáról szóló, 1980. április 11-i egyezmény (CISG rendelkezések) alkalmazhatóságára. A fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a biztosított védelmet a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező erejű rendelkezései nem vonják vissza. Ha az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, akkor a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita eldöntésére a székhelyünk szerint illetékes bíróság kizárólagos joghatóságát kötjük ki. Ugyanakkor jogunk van arra is, hogy a kereskedőt a lakóhelyén vagy a vállalkozása székhelye szerinti illetékes bíróságon pereljük. Az illetékesség, amelyet kizárólagos joghatósággal lehet indokolni, változatlan marad. Kötelesek vagyunk tájékoztatni a fogyasztókat arról, hogy az Európai Bizottság megfelelő online platformot biztosít az úgynevezett online vitarendezéshez. Az ügyfelek ezt a platformot a következő linken érhetik el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ebben az összefüggésben arra is köteleznek, hogy az ügyfeleknek megadjuk e-mail címünket. Ez az: info@nize.technology. Mindig igyekszünk tisztázni a meglévő szerződésekkel kapcsolatos esetleges eltéréseket együttműködve az ügyféllel. Ugyanakkor szeretnénk rámutatni, hogy nem vagyunk kötelesek részt venni a fogyasztói választottbírósági eljárásban (a VSBG szerint), és sajnos az ügyfeleknek sem kínálunk lehetőséget az ilyen eljárásban való részvételre. Kiegészítő termékekre vonatkozó különös rendelkezések (1. Szakasz) Szállítás Csak az áruk időben történő és megfelelő szállításával a szállító társaság felé tartozunk és nem vállalunk felelősséget a szállítmányozó társaság által okozott késedelmekért. Ha kifejezetten másként nem állapodunk meg, az általunk megadott szállítási határidők tehát nem kötelezőek. Az áruk kiszállításával a szállítmányozó társasághoz a véletlen elvesztés és az áruk véletlenszerű romlásának kockázata a vevőre száll át. Nem vagyunk kötelesek a megrendelt árut a szállítási károk ellen biztosítani vagy biztosíttatni. Résszállítás megengedett. A fogyasztókra az eladott áruk véletlen elvesztésének vagy véletlenszerű romlásának a kockázata az áru kiszállítását követően az árut átadásának pillanatában átszáll. Átadásnak minősül az is, ha az ügyfél az  átvételi kötelezettségével késedelembe esik. Nem garantáljuk, hogy az online üzletünkben bemutatott termékek mindig rendelkezésre állnak. Ha egy termék szállítása nem lehetséges, vagy hosszabb időt vesz igénybe, például mert a megfelelő áruk nincsenek raktáron, akkor a szerződés megkötése előtt értesítjük az ügyfelet. Az egyéb szerződéses vagy törvényi felmondási jogok, valamint a fogyasztók törvényes elállási jogának (5. szakasz) sérelme nélkül, az ügyfél nem jogosult kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül visszavonni kötelező érvényű megrendeléseket vagy visszaküldeni a már elfogadott árukat. Jogunkban áll a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, ha kiderül, hogy az ügyfél nem hitelképes, különösen (i) az ügyfél elleni sikertelen végrehajtási intézkedés vagy az általa tett közzététel esetén, akkor is, ha ez nem kapcsolódik közvetlenül a köztünk és az ügyfél között fennálló üzleti kapcsolathozl; (ii) hogy a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik, hogy az ügyfél hibás információkat adott meg hitelképességére vonatkozóan, és hogy ez a helytelen információ rendkívüli jelentőségű.. Szavatosság Nem vállalunk semmiféle minőségi vagy egyéb garanciát az általunk nyújtott szolgáltatásokra, kivéve ha egyedi esetben kifejezetten írásban kijelentettük, hogy garanciát vállalunk. A gyártói garancia változatlan marad Vállalkozásokkal szemben érvényes, hogy az ügyfél azonnal, de legkésőbb a kézbesítést követő 14 napon belül megvizsgálja az áruk teljességét és hiányosságát. A határidő lejártát követően a vállalkozók számára kizárjuk a szavatossági jogok érvényesítését a kérdéses hiba miatt. Ha az ügyfél vállalkozó, az áruk minőségének alapvetően csak a megállapodás szerinti termékleírásunk kell megfelelni. A gyártó által tett nyilvános nyilatkozatok, promóciók vagy hirdetések szintén nem képezik az áruk szerződéses feltételeit. Az alábbiak vonatkoznak a vállalkozókra, ha anyagi vagy jogi hiba van, kiegészítő teljesítést nyújtunk saját belátásunk szerint kijavítás vagy későbbi kézbesítés útján. A fogyasztók választhatnak, hogy kiegészítő teljesítést igényelnek, kijavítást vagy utánszállítást. Jogunkban áll, hogy megtagadjuk a választott kiegészítő teljesítést, ha csak aránytalan költségekkel lehetséges, és a kiegészítő szolgáltatás típusa továbbra sem jelent jelentős hátrányokat a fogyasztó számára. Csak abban az esetben, ha (i) komolyan és véglegesen megtagadjuk a későbbi teljesítést, (ii) a későbbi teljesítés kudarcot vall, vagy (iii) az ügyfél által a kért meghatározott ésszerű határidőt nem tartották be, az ügyfél ennek megfelelően jogosult a kompenzációra, csökkentheti vagy felmondhatja a szerződést, vagy elállhat. A 6. szakaszra is figyelemmel az ügyfél kártérítést is igényelhet. A vállalkozásokkal szemben, hacsak a hiányosságok jellege vagy más körülmények nem utalnak másra, akkor a kiegészítő teljesítés legkorábban a második sikertelen kísérlet után tekinthető sikertelennek. A fogyasztók felé a következő teljesítés sikertelennek tekinthető két sikertelen kísérlet után. A vállalkozások számára a garanciaidő tizenkét (12) hónap az áru kiszállításától számítva, a fogyasztók számára a garanciaidő 24 hónap. Ez nem vonatkozik arra, amikor a 6. szakasz szerint korlátlan felelősséggel tartozunk. A tulajdonjog fenntartása A fogyasztók esetében az általunk szállított áruk a vételár teljes megfizetéséig (tulajdonjog megőrzése) a mi tulajdonunkban marad. A vállalkozók esetében az általunk szállított áruk a tulajdonunkban maradnak mindaddig, amíg a vételárat teljes egészében meg nem fizetik és az üzleti kapcsolatból fakadó összes követelést rendezik (kiterjesztett tulajdonjog megőrzése). Jogunk érvényesítése a tulajdonjog megőrzése alól nem mentesíti az ügyfelet szerződéses kötelezettségei alól. Az áru visszavételkori értékét csak az ügyféllel szemben fennálló követelésünkkel ellensúlyozzuk. Ennek a 14. szakasznak nem célja az áruk károsodására vagy elvesztésére vonatkozó kockázatok átruházására vonatkozó szabályok módosítása a 12. szakasz szerint.

Fontos megjegyzés: Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az itt bemutatott technológia még nem egyezik meg az uralkodó iskolai természettudományos felfogással és tanítással. Az energiagyógyászat és az általa alkalmazott elvek, módszerek és eszközök az alternatív gyógyászathoz rendelhetők hozzá. Az akadémiai orvostudomány nem ismeri el őket, mivel a hatást nem tartják bizonyítottnak. Az energiagyógyászat alkalmazása semmiképpen sem helyettesíti az engedélyezett orvos diagnózisát és kezelését.

Kattintson ide és zárja be az értesítést